ERROR (no puede mostrarse el objeto)

ALIMENTACIÓ ANIMAL

Pinso i accessoris per a gos, gat i animals de granja. I altres productes com palla, alfals, fenc i viruta.

PLANTER, TERRES I ADOBS

Planter d'hortalizes de primera qualitat, terra, substractes, fems, adobs ecològics i altres fertilitzants.

AVIRAM VIU

Gallines, pollastres, galls d'indi, guatlles i altres aus.

MESCLES PER A OCELLS I COLOMS

Fórmules pròpies i a mida per a caderneres, coloms, pinsans, lloros, cotorres, verdums i tot tipus d'ocells.

AGROALIMENTACIÓ I PRODUCTES DE PROXIMITAT

Patates del Pirineu, llegum extra, mel, oli de diferents procedències, calçots directe de pagès, formatges, vi a granel i altres productes artesans.

L'HORT, JARDÍ I PRODUCTES FITOSANITARIS

Eines, mànegues, regadores, plaguicides, fungicides, insecticides i assessorament tècnic.

Pebrots, tomàquets, enciams, carbassons, albergínia i altres hortalisses a punt per a sembrar